Uppförandekod

Alla deltagare, talare, sponsorer och volontärer på våra event och i våra andra kanaler är skyldiga att acceptera följande uppförandekod. Arrangörerna kommer att upprätthålla dessa riktlinjer under event och i kanaler online. Vi förväntar oss ett samarbete där alla deltagare bidrar till att säkerställa en trygg miljö för alla.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss via vår meetup-sida, vår Twitter eller på vår Slack. Du kan också kontakta arrangörerna direkt på ett event eller online. De är Ida Franceen, Hampus Sethfors, Pär Lannerö och Erik Gustafsson.

Snabbversionen

Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg och inkluderande upplevelse för alla - och vi är måna om att deltagare som bidrar till en ökad mångfald känner sig välkomna. En viktig förutsättning är att våra event och våra andra kanaler är fria från trakasserier - dvs uppträdanden som kränker någons värdighet - och det är den som påverkas som avgör om ett beteende känns ok eller inte. Sexuellt eller fördomsfullt språk och bildspråk ska undvikas i samtliga kanaler och sammanhang, inklusive föredrag, workshops, fester, Twitter, Slack, Github och andra kanaler online etc. Deltagare som - enligt arrangörens ensidiga bedömning – bryter mot dessa regler kan avvisas från våra event och portas från våra andra kanaler.

Den mindre snabba versionen

Det råder nolltolerans mot trakasserier på våra event och i våra andra kanaler och vi ser särskilt allvarligt på trakasserier som har samband med kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion.

Trakasserier definieras här som ett uppträdande som kränker någons värdighet - oavsett om kränkningen sker direkt genom ett beteende som riktar sig mot en specifik person eller indirekt, genom olämpligt uppträdande i sammanhang som medför att det kränkande budskapet når den som illa berörs. Det är den som utsätts eller påverkas av ett uppträdande, som avgör om det känns harmlöst eller kränkande.

Begreppet omfattar bland annat ovälkomna eller olämpliga kommentarer med anknytning till - eller påträngande nyfikenhet avseende - kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion. Även oombedd sexuell uppmärksamhet i form av kommentarer eller gester utgör trakasserier, liksom oombedd eller ovälkommen beröring. Andra beteenden som kan omfattas av begreppet är exempelvis visning av sexuella bilder, avsiktlig skrämsel, förföljelse, oönskad fotografering eller inspelning, samt ihållande avbrott i föredrag eller andra aktiviteter.

Förutom rena trakasserier förväntar vi oss att deltagare uppför sig på ett sätt som bidrar till att våra event och andra kanaler upplevs som inkluderande av alla - oavsett kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion. Att lufta sina fördomar om olika grupper, tillskriva individer egenskaper utifrån stereotyper kring grupper, samt att resonera kring vad som är ’normalt’ eller ’naturligt’, är typexempel på sådant som har en exkluderande verkan.

Deltagare som uppmärksammas på att ett beteende är ovälkommet, olämpligt eller kränkande, förväntas upphöra med detta omedelbart.

Om någon deltagare - enligt arrangörernas ensidiga bedömning - ägnat sig åt trakasserier, så kan arrangörerna utfärda en varning eller avvisa deltagaren från eventet eller någon av våra andra kanaler.

Sponsorer förväntas värna om en inkluderande miljö och omfattas också av trakasseriförbudet. Sponsorer ska avstå från marknadsföring som kan bidra till att skapa en sexualiserad miljö.

Om du känner dig trakasserad eller märker att någon annan är utsatt för trakasserier, vänligen kontakta organisatörerna. De kommer även att presentera sig själva i samband med event.

Oranisatörerna hjälper gärna deltagare att kontakta säkerhetsvakt eller polis, erbjuda ledsagare, eller på annat sätt hjälpa dem som upplever trakasserier att känna sig säkra under ett evenemang. Vi värdesätter din närvaro.

Vi förväntar oss att alla deltagare följer dessa regler på våra event, inklusive workshops, fester, Twitter, Slack, Github och andra kanaler online.

Originalkälla: http://2012.jsconf.us/#/about & The Ada Initiative Bidra gärna med översättningar eller andra förbättringar: http://github.com/confcodeofconduct Detta verk är licensierat under Creative Commons Attribution 3.0 Unported License